Future Board - nuorten hallitusosaajien verkosto

 

Future Board ry:n tarkoitus on kasvattaa nuoria osaajia suomalaisten yritysten hallituksiin. 

Future Board on avoin yhteisö jäsenkriteerit täyttäville henkilöille. Jäsenyyteen edellytämme kokemusta toiminnasta aktiivisen hallituksen jäsenenä ja alle 40 vuoden ikää.

Rakennamme kansainvälistä verkostoa, jotta voisimme vastata kansainvälistyvien kasvuyritysten tarpeeseen kehittää omaa liiketoimintaansa. Tähän tavoitteeseen liittyy myös yhdistyksemme uusi nimi.

 

Jäsentilaisuudet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnilta saadaan arvokasta tietoa

15.12.2016
Kun yritys valitsee uuden nimitysvaliokunnan, voi se seurata jompaakumpaa kahdesta toimintamallista. Valiokunta voidaan valita yrityksen sisäisesti, jolloin hallitus nimittää sen. Toinen vaihtoehto on muodostaa nimitystoimikunta suurimmista osakkeenomistajista.

Mikä on puheenjohtajan rooli?

21.11.2016
Hyvän hallituksen puheenjohtajan on täytettävä monta roolia. Hän on työntekijän koutsi, omistajan ääni ja toimitusjohtajan sparraaja. Puheenjohtaja ei täytä rooliaan, jos hänen aktiivisuutensa rajoittuu vain kokouksiin.

Mistä huomionarvoisen riskin tunnistaa?

5.10.2016
Riskienhallinta on yrityksen elinehto. Sen avulla vältytään mahdollisilta vahingoilta, suurilta tappioilta ja pahimmassa tapauksessa yrityssaneeraukselta tai konkurssilta. Jokainen yritystä uhkaava riski ei ole tarkastelun arvoinen. Hallituksen tehtävä on tunnistaa, mitkä riskit voidaan jättää käsittelemättä.

Kasin toimitusjohtaja ei kelpaa

1.9.2016
Mitä tehdä, kun toimitusjohtaja putoaa kouluasteikolla tyydyttävän ja kiitettävän väliin? Tyytyykö hallitus keskivertoon vai ottaako se riskin uuden toimitusjohtajan valinnasta? Toimitusjohtajan valintaan ja seurantaan liittyvät haasteet herättivät vilkkaan keskustelun Future Boardin jäsentilaisuudessa 25.8.2016 Helsingissä.

Toimintamme

Käytännön toimintamme keskittyy koulutukseen ja kummitoimintaan. Future Boardin koulutuskonseptit ovat:

  • Sisäiset koulutustilaisuudet, joissa verkoston jäsenet pääsevät jakamaan hallitusoppejaan
  • Yritysvierailut, joissa isäntäyritys kertoo kokemuksiaan käytännön esimerkein
  • Yhteistilaisuudet yhteistyökumppanina toimivan Hallituspartnerit ry:n kanssa, joissa jaetaan tietoutta teeman ympärillä
  • HHJ-koulutus (Hyväksytty Hallituksen Jäsen), jonka suorittamista suosittelemme

 

 

 

Future Board ry
Technopolis Yliopistonrinne
Kalevankatu 2
33100 TAMPERE