Mistä huomionarvoisen riskin tunnistaa?

5.10.2016

Future Boardin 22.9. järjestetyssä tapahtumassa keskusteltiin yritysten riskienhallinnasta.
Future Boardin 22.9. järjestetyssä tapahtumassa keskusteltiin yritysten riskienhallinnasta.

Riskienhallinta on yrityksen elinehto. Sen avulla vältytään mahdollisilta vahingoilta, suurilta tappioilta ja pahimmassa tapauksessa yrityssaneeraukselta tai konkurssilta. Jokainen yritystä uhkaava riski ei ole tarkastelun arvoinen. Hallituksen tehtävä on tunnistaa, mitkä riskit voidaan jättää käsittelemättä.

Future Boardin puheenjohtajan Jaakko Rannan mukaan kaikki ymmärtävät yritysten riskienhallinnan eri tavoin. Yksi tapa ymmärtää riskienhallintaa on tarkastella sitä yrityksen tavoitteiden kautta. Suomen riskienhallintayhdistyksen toiminnanjohtajan Lassi Väisäsen mielestä riskienhallinta lähtee aina tavoitteista ja siitä, miten tavoitteita hallitaan. Tällöin mietitään, mitkä asiat vaikuttavat siihen, päästäänkö tavoitteisiin vai ei, ja mitkä asiat voivat estää päämäärän saavuttamisen.

Ymmärrettiin riskienhallinta miten vain, yksi asia on selvää: olennainen osa riskienhallintaa on ymmärtää, mitkä uhat vaativat huomiota ja mitkä voidaan unohtaa. Koska hallituksen aika ei riitä kaikkien riskien käsittelemiseen, tarpeeksi pieneksi todetut riskit sivuutetaan. Joskus taas suuriakin riskejä kannattaa ottaa, jolloin riskin ottaminen on hallituksen tietoinen valinta.

”Riskiä tarkasteltaessa mietimme yrityksessämme kahta asiaa: Ensinnäkin kuinka suuri todennäköisyys sillä on, että riski käy toteen. Toiseksi jos riski toteutuu, kuinka paha isku se yritykselle on”, Future Boardin jäsen kertoo.

Jos toteutumisen todennäköisyys ja uhan suuruus ovat pieniä, riskille voi kohauttaa olkiaan.

Väisäsen mukaan riskiä tarkasteltaessa on mietittävä, liittyykö uhka nimenomaan yrityksen tavoitteisiin. Näin riskienhallintaa voidaan tehostaa. Tärkeää on käyttää hallituksen rajallinen aika uhkiin, jotka voivat vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden.

”On mietittävä uhkaako riski yrityksen toiminnasta 5 vai 50 prosenttia. Näin voidaan arvioida, onko riski käsittelyn arvoinen”, Väisänen kertoo.

 

Yritysten riskienhallinnasta keskusteltiin 22.9.2016 järjestetyssä Future Boardin tapahtumassa Helsingissä. Tapahtuman puhujina olivat Suomen riskienhallintayhdistyksen toiminnanjohtaja Lassi Väisänen ja Evershedsin osakas, asianajaja Jari Salminen.

 

Teksti ja kuva, Maria Erma